Atrakcyjne lokaty bankowe

W banku możemy nie tylko przechowywać pieniądze na koncie, ale również je pomnażać poprzez rozwiązania takie jak konta oszczędnościowe, czy lokaty. Te ostatnie mogą być szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem, ponieważ łączą w sobie możliwość otrzymania być może niezbyt dużego, ale jednak przyzwoitego zysku, przy małym ryzyku. jeżeli tylko dysponujemy odpowiednią (minimalną wymagana przez bank) kwotą wolnych środków, to z pewnością warto rozważyć założenie lokaty, aby bezpiecznie pomnażać swój zysk.

Co decyduje o tym, że dana lokata jest atrakcyjna?

O atrakcyjności lokaty z pewnością decyduje to, dla czego lokata jest zakładana, czyli możliwie najwyższy zysk. Jego wskaźnikiem jest z pewnością wysokie oprocentowanie, które będzie zależeć od wysokości stóp procentowych, a więc pośrednio również od sytuacji gospodarczej inflacji itp. Ważną rolę odgrywają również decyzje finansowe i marketingowe samego banku, który może określać mniejsze lub większe oprocentowanie dla lokat o danym czasie trwania, czy też o różnym wymaganym wkładzie. Na wysokość zysków z lokaty z pewnością będzie miała też wpływ częstotliwość kapitalizacji odsetek. Im będzie ona częstsza, tym lepiej. Po kapitalizacji kolejne odsetki są naliczane nie tylko od sumy wyjściowej, ale również od całości, czyli od sumy zgromadzonej na koncie i dodanych po kapitalizacji odsetek, czyli krótko mówiąc od sumy większej niż wyjściowa. Kapitalizacja może być naprawdę różna – miesięczna, kwartalna, czy półroczna. Spotkać można również kapitalizację roczną, czy jednodniową. O atrakcyjności dalej lokaty może decydować również czas jej trwania, ale atrakcyjność ta będzie zależeć bardziej już od indywidualnych potrzeb klienta banku. Z reguły bowiem jest tak, że im dłuższy termin lokaty, tym większe zyski. Dla tego, kto dysponuje wolnymi środkami i jest w stanie zdeponować je na długi czas, nawet trzyletni, oferta taka jest bardzo atrakcyjna. Jednak dla osoby, która chciałaby pomnożyć swoje środki, ale wie, że będzie ich potrzebować na przykład przed upływem roku zdecydowanie bardziej opłacalnym, a w zasadzie jedynym możliwym rozwiązaniem (pomijając konto oszczędnościowe) będzie zdeponowanie środków na lokacie krótkoterminowej, choćby półrocznej. Podobnie indywidualną cechą wyznaczającą atrakcyjność lokaty bankowej będzie minimalny wkład. Dla osoby, która chce umieścić na lokacie lokacie na przykład 7000 zł nie będzie to w większości przypadków robiło większej różnicy, ale z kolei osoba, która dysponuje dla porównania tylko kwotą 1000 zł kluczowe znaczenie będzie miał jak najmniejszy wymagany wkład początkowy. Takli właśnie niski wkład będzie stanowił dla niej o atrakcyjności lokaty.

Lokaty

specjalne

Dla niektórych osób zysk z lokaty może okazać się niewystarczający. Jeżeli są oni skłonni ponieść nieco większe ryzyko, to mogą skorzystać z oferty, jaką posiada wiele banków, a mianowicie lokat podwójnych, czy też strukturyzowanych. Na czym one polegają? W przypadku takich lokat wpłacone środki są dzielone na dwie części i jedna jest inwestowana standardowo (niższy zysk, znikome ryzyko), natomiast druga jest inwestowania w instrumenty finansowe charakteryzujące się większym ryzykiem, ale mogące przynieść nawet kilkukrotnie większy zysk. Przy czym sam wkład początkowy i tak jest zwykle zabezpieczony, a ryzyko dotyczy głównie wypracowanych odsetek. Trzeba to jednak dokładnie sprawdzić w ofercie danego banko. W każdym razie dla tych osób, które są skłonne ponieść umiarkowane ryzyko dla osiągnięcia większego zysku, tego typu oferta może okazać się bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. Duże znaczenie będą tu jak w każdym przypadku miały ogólne warunki lokaty i wysokość potencjalnego zysku.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.