Jakie czynności może podjąć komornik ?

Share Button

Celem egzekucji komorniczej jest zaspokojenie roszczenia należnego wierzycielowi (osobie, która posiada niezaspokojone roszczenie) z majątku dłużnika (osoby zobowiązanej do zwrotu świadczenia). Aby egzekucja była skuteczna, to komornik musi posiadać prawne możliwości do uzyskania informacji o stanie majątku dłużnika. Uprawnienie to jest konieczne, gdyż co do zasady, jeśli dochodzi do egzekucji, to dłużnik nie spełnia dobrowolnie roszczenia i zazwyczaj nie chce również współpracować z komornikiem.

Czytaj dalejJakie czynności może podjąć komornik ?