Wszczęcie egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela

Share Button

Wszczęcie egzekucji komorniczej  na wniosek wierzyciela

Egzekucja komornicza jest to postępowanie wszczęte przez komornika na wniosek wierzyciela (osoby, która posiada niezaspokojone roszczenie) przeciwko dłużnikowi (osobie zobowiązanej do zwrotu świadczenia). Przykładowo, w przypadku umowy pożyczki – wierzycielem będzie osoba, która przekazała innej osobie (pożyczyła) środki pieniężne, natomiast dłużnikiem będzie osoba, które te środki przyjęła i jest zobowiązana do ich zwrotu.

Czytaj dalejWszczęcie egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela